Cashback

Actievoorwaarden Windowforall B.V. cashback-actie

Klanten die een nieuwe klant aandragen worden beloond bij Windowforall B.V..
De klant die een nieuwe klant doorverwijst naar Windowforall B.V. noemen wij de ‘doorverwijzer’.

De persoon die wordt doorverwezen noemen wij ‘afnemer’.
Op de cashback-actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. De cashback-actie geldt bij afname van kunststofkozijnen van Windowforall B.V.;
2. De doorverwijzer heeft al kunststofkozijnen van Windowforall B.V. afgenomen en/of
geplaatst gekregen dan wel akkoord gegeven tot plaatsing van de kunststofkozijnen;
3. De doorverwijzer ontvangt een beloning van € 25,00 per kunststofkozijn, met een
maximum van € 500,00 cashback (20 kunststofkozijnen);
4. De afnemer mag op het moment van doorverwijzen nog geen klant zijn van
Windowforall B.V.;
5. De beloning wordt uitbetaald op het bankrekeningnummer van de doorverwijzer,
zodra de kunststofkozijnen van de afnemer geïnstalleerd zijn;
6. De beloning wordt uitbetaald aan het einde van de kalendermaand;
7. De beloning geldt alleen als de doorverwijzer (met toestemming) van de afnemer, de
afnemer via Windowforall B.V. onder de noemer van de cashback-actie is aangebracht;
8. De cashback-actie is gekoppeld aan een adres. De doorverwijzer en afnemer mogen
niet meerdere keren gebruik maken van deze actie met hetzelfde adres;
9. Op het aantal doorverwijzen zit geen maximum. De doorverwijzer mag zoveel
verschillende afnemers aandragen als hij of zij wil;
10. Per aangedragen afnemer geldt een maximum van € 500,00 cashback;
11. De afnemer dient een natuurlijk persoon te zijn, bedrijven zijn uitgesloten van deze
actie;
12. Bij fraude met het aandragen en/of aanmelden van afnemers is Windowforall B.V.
gerechtigd om de reeds uitgekeerde cashback terug te vorderen;
13. Windowforall B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitingen die door de
doorverwijzer zijn gedaan over de cashback-actie;
14. Windowforall B.V. kan ieder moment de looptijd en/of invulling van de cashbackactie veranderen en/of stopzetten;
15. Windowforall B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid over de evt.
toestemming van de afnemer om door de doorverwijzer, in welke vorm dan ook,
uitgenodigd te worden voor de cashback-actie. Doorverwijzer vrijwaart Windowforall
B.V. voor aanspraken ter zake;
16. De cashback-actie is geldig i.c.m. andere acties van Windowforall B.V..

Klaar voor een duurzame woning?

Ontvang bij ons direct 25% projectkorting.

Ontvang vrijblijvend een offerte op maat.

× Hoe kunnen wij u helpen?